Store og små nyheder fra GKF

I GANG IGEN!

Så har alle hold, på nær vores voksenhold været på is. Det begynder at minde lidt om det gode gamle GKF igen :-)

I isplanen, i de kommende uger, har vi lagt “kompensationstimer” ind. Hensigten er, i nogen grad, at kompensere for perioden under nedlukning. Kompensationstimerne er med træner, og i størt muligt omfang med den træner, der normalt er tilknyttet holdet. Med mere tid på skøjter håber vi således, at vi hurtigt få løftet niveauet til tiden før nedlukningen.

NY FACEBOOK-GRUPPE FOR KØB OG SALG AF SKØJTEUDSTYR

Et par initiativrige GKF-forældre har startet en Facebook-gruppe for køb og salg af skøjteudstyr. Tilmeld dig gruppen på dette link: https://www.facebook.com/groups/976427256454431/?ref=share

CAMPS - NYE DEADLINES

Vi har endelig fået vores is bekræftet for sommerferieperioden. Det betyder, at, vi nu kan gå videre med de planlagte camps - nu mangler vi bare lidt flere tilmeldinger :-)  Da vi godt er klar over, at det er vanskeligt, at planlægge i den nuværende situation, så har vi valgt, at forlænge tilmeldingen til de enkelte camps. Vi vil I de næste par dage få etableret nye links, hvorfor der kan være lidt udfordringer med tilmeldingen indtil det er på plads.

Vi tilretter lige oversigten på gkf.dk og udsender samtlige tilmeldingslinks igen i løbet af den kommende uge.

NYE MULIGHEDER PÅ VORES EKSTERNE CAMP

Bemærk, at vores eksterne camp med Colin Chanski alene har været forbeholdt løbere med Basic 1 mærke og på “Spings” aldersniveau. På grund af flere henvendelser har vi valgt åbne op for interne tilmeldinger fra alle E-hold (foruden EK1, EK2 og M). Vi håber således, at flere yngre løbere også vil tilmelde sig. I samråd med Colin bliver der for løbere under Basic 1, 2 ispas om dagen. 

Mere information herom udsendes til de respektive hold snarest.

PRAKTIK OMKRING PARKERING

Park og Vej skal lave Parkerings området færdig overfor Gentoftehallen, hvor der mangler asfaltering af p-pladsen. Asfalteringen går i gang på tirsdag 27/4 og 3-4 dage frem – med mindre det regner, så skubbes tidsplanen.

Det betyder at der vil blive begrænsede muligheder for parkering mens arbejdet pågår.

Der vil blive åbnet op for en del af pladsen, når asfalten er klar til at man må køre på den. Afmærkningen kommer senere, da asfalten først skal dampe lidt af, så afmærkningen bliver holdbar. Biler som parkere hvor der er parkeringsforbud, vil blive fjernet med hjælp fra politiet, hvilken er normalt procedure ifm. asfaltarbejder.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen