Ordensregler

Gentofte Sportsparks ordensregler skal følges og respekteres. Du finder dem her

Derudover har GKF følgende ekstra regler omkring brug af omklædningsrum:
Som udgangspunkt er omklædningsrummene i skøjtehallen forældrefri - forældre skal ikke opholde sig i omklædningsrummene, men kan selvfølgelig banke på og give en besked.

For de små løbere på E3/E4 kan der dog være et behov for forældrehjælp.
Bestyrelsen har diskuteret, hvordan vi kan sikre, at skøjteforældre (uanset køn) kan hjælpe deres skøjtebørn med at binde skøjter uden at overtræde etiske/blufærdighedsgrænser.
For øjeblikket er problemet begrænset til E3 og E4. Bestyrelsen har derfor besluttet, at det store omklædningsrum (nr. 20), som i dag benyttes af E3, E4 og Funskate, vil have forældreadgang ved træning for E3 og E4.
De skøjteløbere, som ikke ønsker at benytte sig af dette, får adgang til EK2 og E2s omklædningsrum (nr. 19), og de drengeskøjteløbere, som ikke ønsker at skifte i det store omklædningsrum, kan benytte nr. 21.
Dermed sikres det, at forældrene kan hjælpe deres skøjtebørn med at binde skøjter uden at overskride nogens grænser.