ANTI-MOBBEREGLER

Børnene

 • Vær god mod alle på dit hold. Husk at sige søde ting og rose dine holdkammerater, når de har brug for det eller har gjort noget godt. Man kan altid finde noget godt at sige, og man behøver ikke sige alt, man mener, hvis det kan såre andre
 • Tænk over dit kropssprog, og hvordan du taler til andre. Det er ikke rart for nogen at blive nedgjort, vendt øjne af, bagtalt eller ignoreret
 • Husk, at alle er forskellige, og se det som noget godt. Det ville være kedeligt, hvis vi alle var ens
 • Prøv at lære alle i på dit hold godt at kende, måske har I mere til fælles, end du tror?
 • Husk, at når man kigger på, at nogle bliver mobbet, er man selv med til at lade det ske, hvis man ikke gør noget
 • Hold øje med, om andre bliver ked af det, når du driller dem for sjov. Hvis de ikke synes det er sjovt, skal du stoppe. Bare fordi en kammerat griner, er det ikke sikkert, at han/hun synes, at det er sjovt
 • Vær modig og forsvar andre, der ikke kan forsvare sig selv
 • Skriv ikke ting til andre på mobilen eller nettet, du ikke føler, du kan sige til dem ansigt til ansigt
 • Hold ikke mobning hemmelig, men bed om hjælp. Det er ikke at sladre, men at være en god kammerat
 • Hvis du er bange for at blande dig, så kontakt en voksen
 • Tal med andre på holdet, der ikke er direkte involveret og lav aftaler om at støtte hinanden i at få stoppet mobningen
 • Deltag så vidt muligt altid i alle fødselsdage og andre arrangementer der holdes for holdet

Forældrene

 • Tal ikke dårligt om dit barns holdkammerater, deres forældre, trænere eller andre voksne tilknyttet GKF
 • Vær en god rollemodel – både i tale og handling
 • Forhold jer positivt til trænernes indsatser, såvel på isen som off-ice
 • Hold fokus på at alle bidrager til dynamikken på holdet, også forældrene
 • Giv plads til forskellighed
 • Forhold mellem mennesker kan være vanskelige og besværlige, husk også at se tingene fra andres synspunkt
 • Bak tydeligt op
 • Lær holdets børns, forældres og træneres navne at kende
 • Tag kontakt til trænere/holdkontaktpersoner ved tvivl eller bekymringer. Trænerne ser og hører ikke alt
 • Når I mailer holdets kontaktperson, så gør det kort. Aftal hellere en samtale.
 • Aftal jævnlige voksenmøder blandt holdets forældre, tal mere sammen.
 • Støt dit barn i at forsvare/hjælpe/trøste kammerater, der ikke kan forsvare sig selv
 • Lyt og støt den forælder, der fortæller om sit barns udfordringer
 • Prioriter socialt samvær på holdet, planlæg fælles begivender for alle
 • Støt dit barn i at lave legeaftaler, også på tværs af holdene