Nyt medlem / New member

English below

Ønske om tilmelding til Voksen, Funskate eller konkurrencehold, sker ved at kontakte klubben via mail: medlem@gkf.dk
Wish for registration to other teams, like the Adult, Funskate og competition teams, happens by writing us on medlem@gkf.dk

PRØVETIMER
Ønsker du at lære at stå på skøjter, skal du skrives op til en prøvetime.
Vælg enten:
Prøvetime skøjteskole
Prøvetime familiehold
- Du modtager automatisk en bekræftelse.

I forbindelse med en prøvetime, bliver der sendt en invitation ud. Der sendes ud i henhold til anciennitet på ventelisten samt til det antal som skøjteskolen og familiehold har ledige pladser.

Skøjteskolen skøjter 2 gange om ugen og er for alle der har lyst til at prøve kræfter medFamiliehold_traening
sporten. Skøjteskolen er primært henvendt til børn og unge. Det er trænerens vurdering hvilket niveau løberen er på, og som placeres herefter. Dette for at opnå størst mulige flow på isen, og for at at løberne for mest muligt ud af undervisningen. Det er trænerens vurdering om og hvornår en løber evt. er klar til at rykke videre på klubbens konkurrence eller Funskate hold.
PRØVETIME SKØJTESKOLEN

Familieholdet skøjter 1 gang om ugen og er for alle,  børn som voksne og gerne hele familier. Børn som ikke selv kan stå på skøjterne uden en hjælpende hånd, skal ledsages af en voksen på isen. Det er trænerens vurdering når et barn er klar og kan flyttes til skøjteskolen.  Hvis en familie ønsker at komme på familiehooldet på venteliste, det er ikke nok med én tilmedt per familie, man skal melde alle voksne og alle børn på hver sin plads så vi har et bedre overblik over hvor mange der ender med at stå og have et ønske om at komme på is. Det er trænerens vurdering når et barn er klar og kan flyttes til skøjteskolen.
PRØVETIME FAMILIEHOLD

English

TRIAL LESSON
If you wish to learn skating skills you need to sign up for a trial lesson.
Please select a team
TRIAL LESSON FOR SKATE SCHOOL
TRIAL LESSON FOR FAMILY TEAM
You automatically receive a confirmation after the sign up.

Invitations for trial lesson, are sent out according to seniority on the waiting list and the number of skating-school vacancies.

Skating School skates 2 times a week and is primarily for children and adolescents, who wants to learn to control the sport on ice. It is the coach's decision which group the skater attend, due to their skating skills - This is to maximize the flow and teaching on ice. It's the coach's assessment whether and when a runner is ready to move on to one of the club's competition team.
TRIAL LESSON SKATE SCHOOL

The Family team skates 1 time per week and is for children, adults and the entire family. Children who cant skates without a helping hand from an adult, MUST be accompanied by an adult on ice at all time. It's the coach's assessment when a child is ready and can be moved to the Skating School. If a family wants to get on The Family Team's waiting list, it is not enough to have one family member per family to sign up, it must be all family members signed up so we have a better overview of how many will come to training. This is the coach's assessment when a child is ready and can be moved to skating school.
TRIAL LESSON FAMILY TEAM