Kontingent

Kontingentsatser pr. 1 august 2023
Oprettelse af nyt medlemkr.200
pr.gang
Rykker gebyrkr.100
pr.gang
Mærke tillæg F2 Old, F2 Young og Skøjteskolekr.30
pr.halvår
Familiehold per barnkr.180
pr.måned
Familiehold per voksenkr.250
pr.måned
Voksenhold, under 25 kr.260
pr.måned
Voksenhold, fra 25 årkr.330
pr.måned
Skøjteskolekr.400
pr.måned
Funskate F2 Young / F2 Oldkr.550
pr.måned
Funskate F1kr.650
pr.måned
K old (EK2)kr.925
pr.måned
E (EK1)kr.600
pr.måned
Basic (E3 Young/ E3 Old)kr.750
pr.måned
K Young (E2 Young / E2 Old)kr.950
pr.måned
K Advanced (E1)kr.1100
pr.måned
M1 / M2kr.1400
pr.måned
Rotator 1 gang ugentligt (M1, M2, K Adv. og K Young)kr.150
pr.måned
Enetimerkr.330
pr45 min
Års kontingent GKFkr.100
pr.år
Kontingent til DSUkr.200
pr.år
Editering af ny programmusikkr.350
pr.program
Nyt program (3 timer betales af klubben) *kr.330
pr. ekstra time
Udlejning skøjterkr.30
pr.gang
Slibning af skøjter (Mobile Pay 99587 inden slib)kr.100
pr.gang

Opkrævning  sker hver halve år i August og Januar
Udmeldelse skal ske skriftligt på mail til medlem@gkf.dk mindst en måned inden d. 1. dag i en ny måned, dvs. f.eks senest d. 30. nov. hvis udmeldelse ønskes pr. 1. jan. Ellers opkræves en måneds kontingent, da vi har udgifter til trænerlønninger, som er planlagt.
Der vil forekomme aflysninger af træning i løbet af sæsonen, bla. hvor hallen bliver brugt til andre arrangementer eller pga. konkurrencer.
* GKF betaler for de første tre timer til et nyt program. Et nyt program tager dog mere end 3 timer at lave, og alt ud over de 3 timer er egenbetaling og koster 330 kr. pr. time.