Kontingent

Kontingentsatser sæson 24/25
Oprettelse af nyt medlemkr.200pr.gang
Rykker gebyrkr.100pr.gang
Mærke tillæg F2 Old, F2 Young og Skøjteskolekr.30pr.halvår
Familiehold per barnkr.200pr.måned
Familiehold per voksenkr.250pr.måned
Voksenhold, under 25 kr.280pr.måned
Voksenhold, fra 25 årkr.350pr.måned
Skøjteskolekr.460pr.måned
FunSportkr.550pr.måned
Funskate F2 Young / F2 Oldkr.650pr.måned
Funskate F1kr.750pr.måned
K old (EK2)kr.1075pr.måned
E (EK1)kr.630pr.måned
Basic (E3 Young/ E3 Old)kr.900pr.måned
K Young (E2 Young / E2 Old)kr.1130pr.måned
M1 / M2kr.1580pr.måned
Enetimerkr.330pr45 min
Årskontingent GKFkr.125pr.år
Kontingent til DSUkr.200pr.år
Editering af ny programmusikkr.350pr.gang
Programpakke, dækker editering af musik samt 3 programlektioner, og betales inden start. Ekstra lektioner faktureres* kr.1000pr. pakke
Udlejning skøjterkr.30pr.gang
Slibning af egne skøjter (Mobile Pay 99587 inden slib)kr.100pr.gang
Skabslejekr.200pr.sæson

Opkrævning sker for en halv sæson ad gangen to gange årligt.
Udmeldelse skal ske skriftligt på mail til medlem@gkf.dk mindst en måned inden d. 1. dag i en ny måned, dvs. f.eks senest d. 30. nov. hvis udmeldelse ønskes pr. 1. jan. Ellers opkræves en måneds kontingent, da vi har udgifter til trænerlønninger, til undervisningen, som er planlagt.
Der vil forekomme aflysninger af træning i løbet af sæsonen, bla. hvor hallen bliver brugt til andre arrangementer eller pga. konkurrencer.
* Et nyt program tager ofte mere end 3 lektioner at lære og yderligere lektioner faktureres som enetimer.