Ændring i bestyrelsens sammensætning

Kære alle GKF medlemmer.


 På bestyrelsesmøde d. 24-5-22 konstituerede bestyrelsen sig således:


Formand: Sara Watt
Næstformand: Ann Carina Schubert
Kasserer: Bettina Købke Lauritzen
Medlem Emilie Muff, Lone Kurtmann, Nina la Cour Freiesleben, Nanna Brandt Hemmeshøj
Suppleant: Julia Jamme. 

Vi glæder os til vores fortsatte arbejde for alle i GKF og i samarbejde med jer alle,

 Venlige hilsener fra bestyrelsen, GKF


GKF Gentofte Kunstskøjteløber Forening