Ændring i bestyrelsens sammensætning

Kære alle GKF medlemmer.

 

På det seneste bestyrelsesmøde (d. 24-5-22) har vi i bestyrelsen konstitueret os således:


Formand: Sara Watt
Næstformand: Ann Carina Schubert
Kasserer: Bettina Købke Lauritzen
Medlem Emilie Muff, Lone Kurtmann, Nina la Cour Freiesleben, Nanna Brandt Hemmeshøj
Suppleant: Julia Jamme. 

Tidligere formand (Anna) meddelte bestyrelsen at hun trækker sig fra bestyrelsen og Nanna er derfor indtrådt som almindeligt bestyrelsesmedlem i stedet for Anna. Vi takker Anna for det arbejde, hun har gjort for klubben.

Vi i bestyrelsen glæder os til vores fortsatte arbejde for alle i GKF og i samarbejde med jer alle,

 

Venlige hilsener fra bestyrelsen, GKF


GKF Gentofte Kunstskøjteløber Forening