Kontingent

Kontingentsatser pr. 1 august 2020
Oprettelse af ny medlem kr. 200 pr. gang
Rykke gebyr kr. 100 pr. gang
Familiehold 1 løber * kr. 150 pr. måned
Familiehold 2 løbere * kr. 300 pr. måned
Familiehold > 2 løbere * kr. 400 pr. måned
Voksenhold kr. 230 pr. måned
Skøjteskole kr. 350 pr. måned
Funskate F2 Young / F2 Old kr. 450 pr. måned
Funskate F1 kr. 500 pr. måned
EK2 kr. 825 pr. måned
EK1 kr. 575 pr. måned
E3 Young/ E3 Old kr. 675 pr. måned
E2 Young / E2 Old kr. 850 pr. måned
E1 kr. 1050 pr. måned
M1 / M2 kr. 1350 pr. måned
Rotator 1 gang ugentligt (M1, M2, E1 og E2) kr. 150 pr. måned
Enetimer kr. 300 pr 45 min
Enetimer kr. 350 pr. time
Års kontingent GKF kr. 100 pr. år
Kontingent til DSU kr. 220 pr. år
Editering af ny programmusik kr. 350 pr. program
Udlejning skøjter kr. 15 pr. gang
Slibning af skøjter kr. 70 pr. gang
Skøjteskole og Familiehold opkræves per halve sæson september og januar.
Funskate og Voksenhold opkræves for halv sæson september og så i januar og april
Resterende hold opkræves september, november, februar og april
Der vil forekomme aflysninger af træning i løbet af sæsonen, bla. hvor hallen bliver brugt til andre arrangementer eller pga. konkurrencer. Disse aflysninger er planlagt på forhånd og der er taget højde for dette i kontingentberegningen.
* Alle der deltager på isen på familieholdet tæller som en løber - både børn og voksne.