Holdfordeling

SKØJTESKOLE

 • Vi træner 2 gange om ugen, mandag og lørdag

Det er den ansvarlig træners vurdering hvornår en løber er klar og kan flyttes til et enten konkurrence eller Funskate hold.

For optagelse på Skøjteskolen, Klik her , så kontakter vi dig ved næste  prøvetime. 

Har du spørgsmål kan klubben kontaktes via mail gkf@gkf.dk

FAMILIEHOLD

 • Vi træner 1 gang om ugen

Det er den ansvarlig træners vurdering, hvornår en løber er klar og kan flyttes til skøjteskolen.

For optagelse på familiehold, Klik her , så kontakter vi dig ved næste  prøvetime.  

Har du spørgsmål kan klubben kontaktes via mail gkf@gkf.dk

VOKSENHOLD

 • Vi træner 1 gang om ugen

For optagelse eller spørgsmål vedr. voksenhold, kontakt venligst klubben.

Klubben kontaktes via mail gkf@gkf.dk


FunSkate

 • Vi træner 3-4 gange om ugen, heraf 2-3 gange på isen.
 • Deltagelse i Off-Ice er obligatorisk, og er inkluderet i kontingentet.

Det forventes at alle løbere på holdet varmer op i min. 20 min. inden de skal på isen. Opvarmning er en fast del af træningsrutinen på dette niveau.

Det er den ansvarlige træners vurdering, hvornår en løber er klar og kan flyttes til et nyt hold.

Læs mere om FunSkate her

Har du spørgsmål kan klubben kontaktes via mail gkf@gkf.dk

E4

 • Vi træner 4 gange om ugen, heraf 3 gange på isen.
 • Deltagelse i Off-Ice og styrke er obligatorisk, og er  inkluderet i kontingentet.

Det forventes at alle løbere på holdet varmer op i min. 20 min inden de skal på isen. Opvarmning er en fast del af trænings-rutinen på dette niveau.

Det er den ansvarlig træners vurdering, hvornår en løber er klar og kan flyttes til andet hold.

Har du spørgsmål kan klubben kontaktes via mail gkf@gkf.dk.

 

E3

 • Vi træner 6 gange om ugen, heraf 4 gange på isen.
 • Deltagelse i Off-Ice og Styrke er obligatorisk, og er inkluderet i kontingentet.

Det forventes at alle løbere på holdet varmer op i min. 20 min inden de skal på isen. Opvarmning er en fast del af trænings-rutinen på dette niveau.

Det er den ansvarlig træners vurdering, hvornår en løber er klar og kan flyttes til andet hold.

Har du spørgsmål kan klubben kontaktes via mail gkf@gkf.dk.


E2

 • Vi træner ca. 9 gange om ugen, heraf ca. 5 på isen.
 • Deltagelse i Off-Ice, styrke og Ballet er obligatorisk og inkluderet i kontingentet.

Det forventes at alle løbere på holdet varmer op i min. 20 min inden de skal på isen. Opvarmning er en fast del af trænings-rutinen på dette niveau.

Det er den ansvarlig træners vurdering, hvornår en løber er klar og kan flyttes til andet hold.

Har du spørgsmål kan klubben kontaktes via mail gkf@gkf.dk.

EK2

 • Vi træner 8 gange om ugen, heraf 5 på isen.
 • Deltagelse i Off-Ice og styrke er obligatorisk og ballet er frivilligt, og er alle inkluderet i kontingentet.

Det forventes at alle løbere på holdet varmer op i min. 20 min inden de skal på isen. Opvarmning er en fast del af trænings-rutinen på dette niveau.

Det er den ansvarlig træners vurdering, hvornår en løber er klar og kan flyttes til andet hold.

Har du spørgsmål kan klubben kontaktes via mail gkf@gkf.dk.

EK1/Sportshold

 • Vi træner X gange om ugen, heraf X gange på isen.
 • Deltagelse i Styrke, Smidighed /Kondi og Ballet er obligatorisk og inkluderet i kontingentet.

Det forventes at alle løbere på holdet varmer op i min. 20 min inden de skal på isen. Opvarmning er en fast del af trænings-rutinen på dette niveau.

Trænerne tilpasser løbende træningsmængden på EK1 til  holdets generelle fremmøde. Løbere, der er indplaceret på EK1 ud fra alder, teknisk niveau og konkurrencedeltagelse, har mulighed for efter aftale med trænerne at tilkøbe ekstra, faste ugentlige træningspas på M-holdet/E1, så træningsmængden svarer til deres ambitionsniveau.

Det er den ansvarlig træners vurdering, hvornår en løber er klar og kan flyttes til andet E hold.

Har du spørgsmål kan klubben kontaktes via mail gkf@gkf.dk.

 

E1

 • Vi træner ca. 9 gange om ugen, heraf ca. 6 gange er på isen.
 • Deltagelse i Off-ice, Styrke, Smidighed /Kondi og Ballet er obligatorisk og inkluderet i kontingentet.

Det forventes at alle løbere på holdet varmer op i min. 20 min inden de skal på isen. Opvarmning er en fast del af trænings-rutinen på dette niveau.

Det er den ansvarlig træners vurdering, hvornår en løber er klar og kan flyttes til andet M holdet.

Har du spørgsmål kan klubben kontaktes via mail gkf@gkf.dk.

 

M løbere

 • Vi træner ca. 11 gange om ugen, heraf ca. 8 gange på isen.
 • Deltagelse i Off-ice, Styrke, Smidighed /Kondi er obligatorisk og inkluderet i kontingentet.

Det forventes at alle løbere på holdet varmer op i min. 20 min inden de skal på isen. Opvarmning er en fast del af trænings-rutinen på dette niveau.

Kontaktperson M:
Pernille@gkf.dk

Special Skøjtehold

 • Vi træner 1 gang om ugen på isen.

Det er den ansvarlige træners vurdering, hvornår en løber er klar og kan flyttes til enten  E eller F hold.

For optagelse på Specielskøjteholdet, kontakt holdets kontaktperson. 

Kontaktperson Specialskøjtehold:
Anna@gkf.dk