NY FORMAND I KLUBBEN

Ny Formand og ny bestyrelse i GKF

Der var stor mødedeltagelse ved generalforsamlingen mandag den 16. marts 2015 og kampvalg om pladserne til bestyrelses posterne.

Efter mødet konstituerede den nye bestyrelse sig som følger:welcome_our_new_staff_members
Formand: Sigga Husted-Andersen
Næstformand: Stephanie Halse
Kasserer: Henning Goldbeck
Sekretær: Sanne Colmor
Medlem: Henriette Andersen Theisen
Medlem: Helle Bronee
Medlem: Karina Oreskov
Supplent: John Vincent
Suppleant: Karsten Bobek

Tak til de afgående medlemmer og suppleanter: Charlotte Vestergaard, Mogens Muff og Anna Frejlev.

Med venlig hilsen
Stephanie - GKF