Orientering om varmeprojekt i hal 2

Orientering fra kontaktperson på projektet: Lars Norring

"Status i bestræbelserne på at få hævet lufttemperaturen i Ishal 2 og curlinghallen er at entreprenøren har indbygget en supplerende varmeveksler i det eksisterende ventilationssystem og justeret styringen. Lufttemperaturen er steget, men skal hæves yderligere, så vi drøfter i disse dage med entreprenøren hvilke tiltag der skal iværksættes.

Vi har skarp fokus på at få lufttemperaturen på plads hurtigst muligt, så ophold i hallerne bliver en god oplevelse for alle."